کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)

دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران

سمینار و کارگاه ARCHISYSTEMS

اختتامیه بایوهک آکادمی

بازخوانی معماری ایران پس از انقلاب | ۱۳۸۵-۱۳۸۰

سمینار رایانش معماری | Computing Architecture

وبسایت موقت قطب علمی فناوری معماری

بازخوانی معماری پس از انقلاب

سمینار معماری معاصر | مشهد | با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

/

© 2016 قطب علمی فناوری معماری